Successful Candidates

List of Successful Candidates Passed Dip.N.B. (Ortho) New Delhi from IORAS

S.No.NameYear of Passing
01Dr. J.C. Ganesan1994
02Dr. V. Ganesh1994
03Dr. J. Aswanikumar Singh1995
04Dr. P.Elango1996
05Dr. R. Jeya Kumar1999
06Dr. L. Shyam1999
07Dr. V. Sreenivasa Gowda2001
08Dr.A.G. Sajan Jerome2001
09Dr. Gururaj S.Puranik2001
10Dr.A. Monappa.Naik2001
11Dr. A. Sathish2001
12Dr.C.B. Chiniwal (Dr.Balu Sankaran Gold Medal All India First)2002
13Dr.Y.Seetha Rama Prasad2003
14Dr.S.Ramesh2003
15Dr.Vinith Zachariah John2004
16Dr.Ch.Bulli Reddy2005
17Dr.V.Hemanth Kumar2005
18Dr.Deepak N Inamdar2005
19Dr.G.M.Bharath Kumar2005
20Dr.Nitin Srichand2006
21Dr.G.K.Dharmapal2006
22Dr.G.P. Kiran Kumar2006
23Dr.Deshpande Deepak Keshav2006
24Dr.Peruri Srinivasan2006
25Dr.A.Raviraja2007
26Dr.C.Vidhyasagar Reddy2007
27Dr.Prakash Roy Tekwani2007
 28Dr.S.Saravanan 2008
29Dr.Amit Kapoor2008
 30 Dr.D.Muthurathinam2008
 31 Dr.K.Prabhakar 2009
 32 Dr.Mishra Amit Pranakant 2009
33 Dr. S.V.Anil Kumar (Dr.Balu Sankaran Gold Medal All India First ) 2009
34 Dr.V.Karthi Sundar 2009
35Dr. Lakshmi Venkatesh Deety2010
36 Dr.Siddalingeswar Vithoba Honur 2010
37 Dr.Ramakanth2011
38 Dr.s.Muthukumar Balaji 2011
39 Dr.M.M.Deepak Kumar2011
40 Dr. B.S.V.Prasad2011
41 Dr. Niranjan Reddy.g 2012
42Dr. I.S.Shrinidhi2012
43 Dr.Sumanyu Kumar (Tripathy) 2012
44Dr.Bibhudutta Sahoo 2012
45 Dr. Balaram Ravisankar 2012
46 Dr. Himmat Singh Rathore 2013
 47 Dr. Nachiketan.K.Dore2013
 48 Dr.Gopi Manohar 2013
 49 Dr.Danaram Choudhary 2014
50Dr.Prakash Chavala 2014
51Dr. Mohammed Rafi.M2014
52 Dr.S.Kadhar Basha 2014
 53 Dr. Sethumadhav Chebrolu 2014
 54 Dr. Ganesh Kumar2015
55 Dr.Raghuram.S.K 2015

Do you want to visit our hospital? Make a free appointment!